O firmie

Rola inwestora poszukującego projektanta nie jest łatwa. Zamawiając projekt, który jeszcze nie powstał, kupuje się niejako “kota w worku”. To czy będziemy zadowoleni z pracy architekta okazuje się często dopiero po rozpoczęciu eksploatacji wybudowanego już obiektu. Jak więc znaleźć odpowiedniego fachowca? Ważne są oczywiście referencje i dorobek zawodowy, ale kierowanie się wyłącznie nimi również nie daje gwarancji dobrego wyboru. Projektowanie to praca twórcza, która wymaga ścisłej współpracy z inwestorem i przyszłymi użytkownikami obiektu. Najpiękniejszy budynek nie będzie wiele wart, jeżeli nie będzie spełniał oczekiwań zamawiającego dokumentację. Dobrze jest więc zlecić wykonanie projektu komuś, z kim łatwo możemy znaleźć wspólny język. A to czy rozmówca rozumie nasze potrzeby i oczekiwania można zweryfikować zazwyczaj już podczas pierwszego spotkania.
Ta zasada działa zresztą w obie strony, bo mi jako projektantowi również zależy na tym, żeby budynek był ładny i funkcjonalny. Podpisuję się przecież pod nim swoim imieniem i nazwiskiem. Zdarzyło mi się więc już kilkukrotnie odmówić przyjęcia potencjalnie atrakcyjnego zlecenia, bo zleceniodawca nie zyskał mojego zaufania, w kontekście naszej przyszłej kooperacji. Nie można bowiem dobrze wykonywać pracy, której się nie lubi, a taka sytuacja występuje wtedy, kiedy współpraca pomiędzy inwestorem a projektantem nie układa się dobrze. Myślę, że takie podejście do wykonywanego przeze mnie zawodu architekta jest uczciwe.

Tomasz KowalikWłaścicielem firmy jest Tomasz Kowalik, wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod nr MA-1111. Samodzielną działalność projektową prowadzi od roku 1995. Pod obecną nazwą firma istnieje od roku 2000, a formą prawną, w oparciu o którą Pracownia świadczy usługi, jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta St. Warszawy, Nr wpisu 348872; Regon 016806624; NIP 521-147-76-12